Klub 54+

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Opera B.B. Zagreb

Partner: Udruga PET PLUS

Kontakt osoba: Adrijana Pelikon, 098 4588 385

Početak i kraj projekta: 01.09.2018.-31.08.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 910.379,44 kn od čega Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda sufinancira 773.822,52kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opći cilj projekta:

Projekt KLUB 54 + ima za cilj poboljšanje kvalitete života te direktno smanjenje socijalne isključenosti za najmanje 215 osoba u 8 gradova Republike Hrvatske koje će biti uključene u projekt. Prema statusu aktivnosti nezaposlenim osobama, umirovljenicima i korisnicima socijalne skrbi prijeti najveća stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, upravo stoga ove skupine uključene su kao glavne ciljane skupine projekta.

Posebni ciljevi projekta:

Provedbom projekta na području Republike Hrvatske poboljšati će se kvaliteta života i povećati razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu zajednice.

Poboljšat će se njihove kreativne vještine, povećati će se vidljivost i prepoznavanje potencijala kroz kreativno stvaranje i druženje u 5 vrsta kulturno-umjetničkih radionica koje će služiti kao temelj za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina i stanja, što će ujedno doprinijeti ispunjenju općeg cilja projekta: poboljšanje kvalitete života te direktno smanjenje socijalne isključenosti za najmanje 215 osoba u 8 gradova Republike Hrvatske.

Opis programa:

Najveći udio socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj je u Slavoniji, stoga su u ovaj projekt uključeni Osijek (domaćin početne konferencije projekta koja će se održati 30. listopada u prostoru gradske Vijećnice) i Vukovar s okolicom, zatim u Sjevernoj Hrvatskoj, zbog čega je uključeno još 5 gradova koji imaju niži indeks razvijenosti u odnosu na okolne gradove i županije: Petrinja, Sisak, Novska, Ogulin, Karlovac. Zbog velikog broja staračkih domova i samačkih domaćinstava, umirovljenika i nezaposlenih osoba, u projekt je kao osmi grad uključen Zagreb s okolicom.

Prema podacima za 2015. godinu u Republici Hrvatskoj, stopa rizika od siromaštva gledano prema dobi raste sukladno godinama starosti, također raste i izloženost opasnosti od socijalne isključenosti. Projektom KLUB 54+ koji je nastao suradnjom udruge Opera B.B. Zagreb, koja je ujedno nositelj projekta i Udruge PET PLUS, direktno se smanjuje socijalna isključenost za minimalno 215 osoba, kroz sveukupno kreativnih radionica iz 5 vrsta kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje će se provesti u Osijeku, Vukovaru, Petrinji, Sisku, Novskoj, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu, te tri doma za starije osobe koji sudjeluju u projektu KLUB 54+, Dom za starije osobe Trnje, Dom za starije osobe Maksimir i Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, poboljšat će se kvaliteta života i povećati razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu zajednice.

Kreativne radionice izvoditi će tim stručnjaka, tako će radionicu književnog kluba – kreativno čitanje i pisanje voditi prof. Vesna Vrbanović Jančić, i prof. Ivana Plejić. Radionicu kreativnog plesa održavati će plesne umjetnice, pedagoginje i terapeutkinje Sanela Janković Marušić i Zrinka Šimičić Mihanović. Voditelji bubnjarskih radionica «Ritam svijeta» biti će profesionalni, vrsni glazbenici Branko Trajkov – Trak i Krunoslav Kobeščak, a za Likovno – kreativne radionice biti će zaslužena umjetnica i profesorica likovne umjetnosti Natalija Stipetić Ćus i diplomirana slikarica Ksenija Filipović. Umjetnički voditelj glazbenih radionica i umjetnički voditelj glazbeno-scenske izvedbe sudionika biti će hrvatski operni pjevač Ronald Braus ujedno osnivač i umjetnički ravnatelj Opere B.B. Zagreb, zajedno sa svojim stručnim suradnicima: hrvatskom sopranisticom Lidijom Horvat Dunjko, mezosopranisticom Blankom Tkalčić i talentiranim budućim dirigentom Darijanom Ivezićem.

Više o samom projektu i stručnim suradnicima saznajte na web stranici projekta www.klub54plus.hr

Aktivnosti:

Književni klub – kreativno čitanje i pisanje
Kreativni ples
Glazbena radionica grupnog bubnjanja
Likovno-kreativno izražavanje
Glazbeno-scenska izvedba
Rezultati projekta:

Kroz 127 radionica biti će uključeno minimalno 215 sudionika u 8 gradova Republike Hrvatske, te dva umirovljenička doma u Zagrebu i jednog u Osijeku.

Sudionicima projekta poboljšati će se kvaliteta života i aktivnog sudjelovanja. Kroz sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta sudionicima će se poboljšati njihove kreativne vještine, vidljivost i prepoznavanje potencijala, sudionici će biti zadovoljniji, ispunjeniji, zdraviji i samim time korisni članovi svojih obitelji i društva u cjelini.

Prijavi se

Želiš se družiti, zabaviti ili naučiti nešto?? Zašto ne sve to istovremeno?? Prijavi se…..